Nordic System Price : 0.14 NOK/kWh

Våre kraftverk: 41

Kraftverk under bygging: 9